Skip to main content

Trening za Kontinuitet Poslovanja

Alextec Advisory je nezavisna konsultantska Business Continuity Management (BCM) firma u Srbiji.
Naši treneri su stručnjaci sa internacionalnim BCM iskustvom.
Telefon: +381 62 850 4200