Kontinuitet Poslovanja

Alextec Advisory je nezavisna konsultantska Business Continuity Management (BCM) i savetodavna firma u Srbiji.
Naši konsultanti i treneri su stručnjaci sa internacionalnim BCM iskustvom.
Telefon: +381 62 850 4200